การถมดินก่อนสร้างบ้านจำเป็นแค่ไหน

การถมที่ดินถือว่ามีสำคัญต่อรากฐานของบ้านมากที่สุด เพราะรากฐานนั้นมีการฝังลึกลงไปในที่ดินที่ต้องมีความแน่นและแข็งพอ เพราะไม่อย่างนั้นเมื่อตอกเสาเข็มของบ้านลงไป เสาเข็มก็จะไม่สามารถตั้งตรงอยู่ได้และอาจจะทำให้บ้านพังลงมา หรือว่าการมีพื้นที่ดินอัดแน่นไม่พอ เมื่อเกิดการขังของน้ำในชั้นดินขึ้นก็จะทำให้พื้นบ้านบางส่วนเกิดการทรุดตัวได้ดังนั้นจึงเรียกได้ว่าจุดที่สำคัญที่สุดต่อรากฐานของบ้านก็คือความแข็งหรือความแน่นของพื้นดินนั่นเอง

จากที่ได้กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าการถมที่ดินก่อนการสร้างบ้านจะสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการทรุดตัวหรือความมั่นคงของพื้นบ้านได้ ยังไงก็ตามหากเป็นกรณีที่พื้นที่ดินเดิมเป็นดินแข็ง จะสามารถสร้างบ้านได้โดยไม่ต้องตอกเสาเข็ม แต่ถ้าหากว่าพื้นที่ดินที่มีอยู่อยู่นั้นไม่ใช่พื้นที่มีความแข็งอยู่แล้วต้องมีการถมที่ดินขึ้น แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการถมที่ดินจนที่ดินมีความแน่นและแข็งพอที่จะทำการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้แล้ว

โดยทั่วไปแล้วการถมที่ดินไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการทำให้ที่ดินมีความแน่นและแข็งเท่านั้นแต่ยังสามารถถมที่ดินเพื่อทำให้ที่ดินมีความสูงเพิ่มขึ้นได้ด้วย อาจจะเนื่องมากจากว่าที่ดินที่จะปลูกสร้างอยู่ต่ำกว่าระดับถนน อาจจะเคยเป็นแอ่งน้ำหรือบ่อน้ำเก่า ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการขังของน้ำได้หากมีฝนตกหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นหรือว่าผู้ที่ต้องการจะสร้างบ้านมีความต้องการให้บริเวณบ้านมีความสูงสูงกว่าระดับถนนหรือระดับพื้นดินเดิม ซึ่งโดยทั่วไปนั้นการถมที่ดินมักจะกำหนดให้ถมดินสูงกว่าระดับถนนประมาณ 80 เซนติเมตร แต่ดินอาจจะยุบตัวลงได้เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ถมที่ดินจึงอาจจะถมที่ดินให้สูงกว่าที่กำหนดได้นิดหน่อย

ถมดินเหนียว_n

ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างคือ ต้องรอนานแค่ไหนกว่าดินจะยุบตัวลงต่ำสุดและสามารถสร้างบ้านได้ ปัญหานี้ขึ้นอยู่กับสภาพที่ดินเดิมด้วยหากที่ดินเดิมมีความแข็งอยู่แล้วหากทำการอัดดินดีๆหน่อยก็สามารถทำการสร้างบ้านได้เลย แต่ถ้าหากที่ดินเดิมไม่ค่อยมีความแข็งเท่าไหร่ก็ต้องรอเวลาสักเดือนถึงสองเดือนเพื่อรอให้ดินเซ็ตตัวลงจนคงที่ ซึ่งในบางสภาพดินอาจจะต้องรอถึง 6-8 เดือนตามแต่ความคิดเห็นของผู้ที่ทำการถมดิน วิธีที่อาจจะช่วยได้อีกอย่างก็คือการใช้รถบดอัดที่ดีก็จะช่วยอัดดินให้แน่นขึ้นได้ ซึ่งจะช่วยให้เกิดการยุบตัวของดินน้อยลงเนื่องจากดินมีความแข็งในระดับที่พอดีแล้วนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *