ควรถมดินก่อนสร้างบ้านในระดับใด

เมื่อต้องการจะสร้างบ้านสักหลังก็ต้องถมที่ก่อนเพื่อความมั่นคงของบ้าน และเมื่อต้องการจะถมที่ก็มักจะมีปัญหาตรงที่ว่า ควรถมที่ให้สูงในระดับใดดี จึงจะไม่มีปัญหาตามมาในภายหลัง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากค่ะ

การถมที่ก่อนสร้างบ้านนั้นก็เพื่อให้บ้านมีความแข็งแรง มั่นคง โครงสร้างของตัวบ้านไม่ถูกทำลาย และเพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมหรือน้ำไหลเข้ามาในบ้านเมื่อฝนตก ดังนั้นการถมที่จึงต้องคำนึงถึงระดับความสูงของดินที่จะถมด้วยเสมอ โดยการจะถมที่ให้สูงระดับใดนั้น จะต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยด้วยกันซึ่งปัจจัยหลักๆที่สำคัญ มีดังนี้

                ระดับของถนน

การสร้างบ้านที่ดีนั้นจะต้องสร้างให้ฐานของบ้านอยู่ในระดับที่สูงกว่าถนน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมหรือน้ำไหลเข้ามาในบ้านได้ ดังนั้นการถมที่ จึงต้องถมให้มีความสูงกว่าถนนด้วยเสมอ โดยการคำนวณระดับของดินที่จะถมนั้นจะต้องคำนวณเผื่อดินเกิดการยุบตัวด้วย เช่น ต้องการถมที่ให้มีความสูงกว่าถนน 50 เซนติเมตร ก็อาจจะถมดินสักประมาณ 85 เซนติเมตรก็ได้ เผื่อดินยุบตัวลง ระดับของบ้านจะได้ไม่ลดลงต่ำกว่าถนนจนเกินไป

                บริเวณนั้นเคยเกิดน้ำท่วมหรือไม่

การจะถมที่ในระดับใดนั้น จะต้องดูด้วยว่า บริเวณนั้นเคยเกิดน้ำท่วมหรือไม่ และท่วมในระดับใด เพราะหากบริเวณนั้นเคยเกิดน้ำท่วมมาแล้ว ต่อไปก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมได้อีก จึงต้องถมที่ให้มีระดับที่สูงเข้าไว้ โดยอาจจะถมให้มีความสูงกว่าระดับที่น้ำเคยท่วมถึงสักนิด เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมอีก แต่ถ้าหากบริเวณนั้นไม่เคยเกิดน้ำท่วมมาก่อน ก็ไม่จำเป็นต้องถมที่ให้สูงมากก็ได้

                ระดับของท่อระบายน้ำ

            ระดับของท่อระบายน้ำก็มีความสำคัญเช่นกัน เพราะหากถมที่ในระดับที่ยู่ใกล้กับท่อระบายน้ำจนเกินไป ก็อาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำได้ ดังนั้นคุณจะต้องถมที่ให้สูงกว่าท่อระบายน้ำเสมอ ยิ่งสูงกว่าเท่าไหร่ก็ยิ่งดี เพื่อจะได้ไม่ไปกีดขวางการระบายน้ำของท่อระบายน้ำ

ระดับของการถมที่นั้น จะไม่สามารถคำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่ตายตัวได้ เพราะที่ดินแต่ละที่นั้นมีความแตกต่างกันไป คือมีความสูง ต่ำจากถนน ไม่เท่ากัน และมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างที่ต้องคำนึงถึง ทำให้การจะคำนวณหาระดับของดินที่จะถมนั้นจะต้องดูจากหลายๆปัจจัยมาประกอบกัน รวมทั้งดูสภาพของที่ดินผืนเดิมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *